Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Chovateľská stanica HAVE NO FEAR

ŠTANDARD

Veľký bradáč - Riesenschnauzer

Pôvod: NemeckoPoužitie: pracovný a sprievodný pesKlasifikácia: 2. skupina pinče a bradáče, molosy,švajčiarske salašnícke psy a ďalšie plemená. 1. sekcia pinče a bradáčeDátum publikovania platného štandardu:6. 4. 2000

Krátky prehľad histórie: pôvodne sa veľký bradáč používal v oblasti južného Nemecka ako pastiersky pes pre čriedy dobytka. Na prelome 19. a20. storočia rozpoznali cieľavedomí chovatelia, že je schopný mimoriadnych výkonov a má cenné povahové vlastnosti. Od roku 1913 sa vedie plemenná kniha a roku 1925 bol bradáč uznaný za pracovné plemeno.

Celkový vzhľad: veľký, mocný, skôr zavalitý ako štíhly pes; zväčšený, silný obraz štandardného bradáča. Mohutný, bojaschopný pes so zovňajškom vzbudzujúcim rešpekt.

Dôležité proporcie:

– kvadratická stavba, výška v kohútiku zodpovedá dĺžke trupu,

– dĺžka hlavy (od ňucháča po výbežok medzitemennej kosti) zodpovedá polovici dĺžky chrbta (od kohútika po koreň chvosta).

Povaha a správanie: typickou povahovou črtou je dobromyseľnosť, vyrovnaný charakter a nepodplatiteľná vernosť pánovi.

Má mimoriadne vyvinuté zmysly, je múdry, učenlivý, silný, vytrvalý, rýchly a odolný voči počasiu a chorobám. Vrodená neohrozenosť a sebaistota robia z neho výborného sprievodného, športového, pracovného a služobného psa.

Hlava

Lebka: mocná, podlhovastá, nemá výrazne vystupujúci výbežok medzitemennej kosti. Má byť v súlade s mohutnosťou psa. Ploché čelo je bez vrások a prebieha rovnobežne s chrbtom nosa.

Čelový sklon je zvýraznený obočím.

Tvárová časť

Ňucháč: dobre vyvinutý, s veľkými nosnými dierkami, čierny.

Papuľa: zakončená tupým klinom. Rovný chrbát nosa.

Pysky: čierne, pevné, priliehavé, kútiky uzavreté.

Čeľuste, chrup: silná horná a dolná čeľusť, úplný chrup s nožnicovým zhryzom (42 zubov podľa zubného vzorca psa) je plne vyvinutý a čistobiely. Žuvacie svalstvo je dobre vyvinuté, ale nesmie tvoriť výrazné líca,ktoré by rušili obdĺžnikový tvar hlavy (s bradou).

Oči: stredne veľké, oválne, smerujú dopredu,tmavé, so živým pohľadom, priliehavé viečka.

Uši: preklopené, vysoko nasadené, v tvare V,okraj ušnice prilieha k lícam, rovnako nesené, otočené dopredu smerom k spánkom, na čele sa nemajú tvoriť rovnobežné vrásky.

Krk: silný, svalnatý, šija je vyklenutá. Krk harmonicky prechádza do pliec. Mohutný, v nasadení štíhly, ušľachtilo klenutý,v súlade s celkovou mohutnosťou psa. Koža na hrdle je napnutá a bez záhybov.

Trup

Horná línia: začína na kohútiku, postupne klesá smerom dozadu.

Kohútik: tvorí najvyššie miesto hornej línie.

Chrbát: mocný, krátky a napnutý.

Bedrá: krátke, silné a hlboké. Vzdialenosť od posledného rebra po panvu je malá, takže pes vyzerá dobre zviazaný.

Kríže: sú mierne zaoblené, nebadane prechádzajú do nasadenia chvosta.

Hrudník: je primerane široký, v priereze oválny, dosahuje po úroveň lakťov. Hrot hrudnej kosti tvorí výrazné predhrudie.

Dolná obrysová línia a brucho: slabiny nie príliš vtiahnuté, tvoria so spodnou líniou hrudníka pekne vyklenutú líniu.

Chvost: prirodzený.

Končatiny
Predné končatiny

Všeobecne: pri pohľade spredu sú statné, rovné a nie príliš úzko postavené. Predlaktia sú pri pohľade zboku rovné.

Plecia: lopatka dobre prilieha k telu, je naobidvoch stranách hrebeňa svalnatá a presahuje hroty stavcov, je šikmo, dobre dozadu uložená, uhol k horizontále cca 50°.

Ramená: dobre priliehajú k telu, silné, svalnaté.Uhol k lopatke 95 až 105°.

Lakte: dobre priliehajú, nie sú vtočené ani vytočené.

Predlaktia: zo všetkých strán úplne rovné, mocne vyvinuté, svalnaté.

Kĺby predlaktia: mocné,stabilné, iba mierne presahujú štruktúru predlaktií.

Nadprstia: pri pohľade spredu rovné, zboku mierne zošikmené, silné, mierne pružné.

Labky: krátke, okrúhle, prsty dobre zovreté a klenuté (mačacie labky), s krátkymi, tmavými pazúrikmi a hrubými vankúšikmi.

Zadné končatiny

Všeobecne: pri pohľade zboku šikmo postavené, zo zadu paralelné, nie príliš blízko seba.

Stehná: primerane dlhé, široké, s mocným svalstvom.

Kolená: nemajú byť vtočené ani vytočené.

Predkolenia: dlhé a silné, šľachovité, prechádzajú do piat.

Päty: výrazne zauhlené, mocné, stabilné. Nemajú byť vtočené ani vytočené.

Podpätia: krátke a zvislé.

Zadné labky: krátke prsty, klenuté a dobre zovreté,pazúriky krátke a čierne.

Pohyb: pružný, elegantný, obratný a priestranný. Predné končatiny vykračujú ďaleko dopredu, zadné dobre zaberajú a pružia.Predná končatina vykračuje súčasne s diagonálnou zadnou. Chrbát, väzivá a kĺby sú pevné.

Koža: dobre prilieha na celom tele.

Osrstenie

Srsť: drsná. Má byť drôtovitá a hustá. Skladá sa z hustej podsady a tvrdej, v žiadnom prípade nie krátkej, krycej srsti. Krycia srsť je drsná a dostatočne dlhá, aby sa dala preskúmať jej štruktúra, nemá byť strapatá ani zvlnená. Srsť na hlave a končatinách nie je taká tvrdá. Na čele a ušiach je krátka. Typickým znakom je nie príliš mäkká brada na papuli a huňaté obočie, ktoré trochu tieni oči.

Farba:

– čisto čierna,

– korenie a soľ.

Pre korenie a soľ je chovateľským cieľom stredný odtieň s rovnomerným, dobre pigmentovaným „korením“ a sivou podsadou. Pripúšťajú sa farebné odtiene od tmavej kovovosivej po striebornosivú. Všetky farebné varianty musia mať čiernu masku, ktorá podčiarkuje výraz a je v súlade s celkovým sfarbením. Výrazné svetlé znaky nahlave, hrudi a končatinách sú nežiaduce.

Veľkosť a hmotnosť

Veľkosť: kohútiková výška pre psy a sučky leží medzi 60 a 70 cm.

Hmotnosť: pre psy a sučky 35 až 45 kg.

 

 

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky:

– príliš malá alebo krátka hlava,

– ťažké alebo okrúhle temeno,

– vrásky na čele,

– krátka, špicatá alebo úzka papuľa,

– kliešťový zhryz,

– výrazne vystupujúce líca alebo lícne kosti,

– svetlé, príliš veľké alebo príliš malé oči,

– nízko nasadené alebo dlhé, rôzne nesené uši,

– voľná koža,

– lalok, úzky krk,

– príliš dlhý, nahrbený alebo mäkký chrbát,

– kaprí chrbát,

– zrazené kríže,

– nasadenie chvosta smerujúce k hlave,

– dlhé labky,

– mimochod,

– príliš krátka, dlhá, mäkká, zvlnená,chumáčovitá, hodvábna, biela alebo škvrnitá srsť alebo iné farebné prímesy,

– hnedá podsada,

– pri sfarbení korenie a soľ úhorí pruh alebo čierne sedlo,

– výška 2 cm pod alebo nad stanovenú mieru

Závažné chyby:

– nemotorná, príliš ľahká, nízkonohá alebo vysokonohá stavba,

– opačný pohlavný výraz (napr. sučka so samčím výrazom),

– von vytočené lakte,

– strmé alebo súdkovité zadné končtiny,

– vtočené päty,

– viac ako 2 a menej ako 4 cm pod alebo nad stanovenú mieru

Vylučujúce chyby:

– znetvoreniny každého druhu,

– nesprávny typ,

– predhryz a podhryz, skrížený zhryz,

– hrubé chyby stavby, osrstenia alebo sfarbenia,

– veľkosť 4 cm pod alebo nad stanovenú mieru,

– plaché, agresívne, zlostné, prehnanene dôverčivé, nervózne správanie.

Poznámka:psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

 

 

TOPlist